14 September 2018 10:42

pengumuman pemenang penyedia jasa rehab sedang berat
ruang rawat jalan Rumah Sakit (penambahan ruang poliklinik rawat jalan
dilengkapi dengan lift) (DBHCT) sebagai berikut:

Lampiran: